... ...

reference

PRVOREPUBLIKOVÁ VILA POD BRANICKOU SKALOU

Při návrhu rekonstrukce a kompletní revitalizace prvorepublikové vily na úpatí Branické skály jsme maximálně dbali na zachování genia loci. Branická skála je velmi cenným geologickým útvarem a stávající objekt je s ní těsně spojen. Skálu a její geomorfologii jsme využili jako výrazný výtvarný prvek, který je prolnut celou kubaturou vily.

Na přání investora je dům rozložen do tří podlaží. V přízemí vily je nebytový prostor s vlastní velkorysou zahradou, zbylá podlaží jsou věnovaná rodině investora.

Nedílnou součástí celkové přestavby je vytěžení suterénu a zřízení stání pro 3 automobily a komplexní sanace hraničních opěrných zdí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prvorepublikovou vilu, bylo s touto myšlenkou přistupováno i k navrženým materiálovým a dispozičním standardům. Fasáda je navržena jako štuková pískově šedé barvy s novými profilacemi říms a šambrán. Okenní výplně jsou bílé ve francouzském stylu doplněné o bledě modré okenice. V interiéru vily zůstaly zachovány prvorepublikové prvky. Středobodem vily je hlavní schodiště s prosklenou střenou orientovanou na Branickou skálu. Celková přestavba vily se nese v romantizovaném duchu moderního klasicismu. 

fáze projektu:

STUDIE