... ...

reference

THE BLOOMING

Dům jako samostatný ekosystém.

Na hranici lesního masivu v Brdech, sousedící s prastarou chráněnou lipovou alejí, splývá se zeleným okolím rodinný dům „The blooming”, tedy „Ta rozkvetlá“.

Architektonický návrh domu vychází z konstrukčního, který je ze své podstaty velice jednoduchý, jde o betonové prefa díly, a je doplněn o organický tvar krytého parkovacího stání.

Navržená hladká bílá fasáda je doplněna o předsazenou nerezovou síť pro vedení svislé plošné zeleně. Jako hlavní popínavá rostlina byla vytipována popínavá hortenzie „Take the chance“ v bílé barvě; v době květu bude dům jedna velká bílá kvetoucí stavba, odtud „The blooming“.

Zeleň na fasádě má, samozřejmě, funkci estetickou ale i klimatizační, protože pomáhá chránit fasády domu před akumulací horka způsobené letním sluncem.

Střecha je opatřena extenzivní zelení. 

fáze projektu:

STUDIE

Šipka do prava

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE